Terug

Waardeoverdracht bij baanwisseling

Als een werknemer verandert van werkgever, dan mag hij zijn opgebouwde pensioenrechten overdragen. Dit wordt het wettelijke recht van waardeoverdracht genoemd. Uitgangspunt bij zo’n overdracht is het principe van actuariële gelijkwaardigheid. Het betekent, dat de werknemer in de nieuwe regeling evenveel pensioen krijgt toegekend als hij in de oude regeling heeft prijsgegeven.

Afhankelijk van de rentestanden in de oude en de nieuwe regeling kan het zijn, dat de oude of de nieuwe werkgever hiervoor moet bijbetalen. Recent is echter deze bijbetalingsverplichting van werkgevers wettelijk gelimiteerd tot € 15.000,00 om te voorkomen, dat zij in de problemen komen. Als een van beide werkgevers meer zou moeten bijbetalen, maar niet meer hoeft bij te betalen, dan kán niet langer voldaan worden aan het principe van actuariële gelijkwaardigheid. De oplossing? In zulke situaties bestaat van werkgeverzijde niet langer de verplichting om mee te werken aan de overdracht.  Anders gezegd: uw wettelijke recht is op zo’n moment niets waard.

Naast het bovenstaande is ook het volgende nog gewijzigd: bij een baanwisseling vanaf 1 januari 2015 hoeft u niet langer binnen een termijn van zes maanden om overdracht te verzoeken. Oftewel: het wettelijke recht is ongelimiteerd in de tijd.

Terug