Terug

Uw verzekering en de sanctiewet

Steeds meer cliënten krijgen van verzekeraars rechtstreeks het verzoek toegezonden, om aan te geven wie de uiteindelijk belanghebbende is op de polis. Verzekeraar Asr bijvoorbeeld stuurt een brief waarin u wordt verzocht in te loggen op een website om daar gegevens achter te laten. Deze verzoeken zijn van recente datum en ook belangrijk. Reden voor ons om u extra te informeren.

Veiligheid staat voorop.

De verzekeraar waarvan u post krijgt, noemt in het schrijven de begrippen Sanctiewet en UBO. In verband met een wens van de regering om extra greep te krijgen op de veiligheid in ons land heeft men gemeend, dat het belangrijk is na te gaan wie de belanghebbenden zijn op een polis. Met name als er een schade wordt behandeld en uitbetaald, wil men weten wie dan de gelden ontvangt. Ter voorkoming van willekeurigheid wordt dus iedereen bevraagd.

Wat te doen.

Verzekeraars gaan dus in alle polisbestanden na wie de belanghebbende is. Daar waar men dat niet kan zien, zal men u een schriftelijk verzoek sturen. Men doet dat in een rechtstreekse communicatie met u. Vermolen is hier bekend en akkoord mee. Helaas, levert het u extra administratief werk op, dat we niet kunnen voorkomen. Waarvoor onze excuses. Men probeert u wel zo min mogelijk lastig te vallen en men zoekt al veel dingen zelf na via openbare registers en bestanden, zoals kamer van koophandel. En waar wij kunnen, dragen wij als uw adviseur, ook ons steentje bij.

Communicatie methode en verzoek.

Verzekeraars hebben snel gewerkt om deze uitvraag te doen. Dat is helaas soms ten koste gegaan van het niveau van de communicatie. Wij vragen u echter om uw begrip en medewerking. En wij verzoeken u dan ook aan de oproep mee te werken. Het is in ons aller belang.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet namens alle medewerkers.

Drs. CJM Vermolen

Vermolen Groep BV

Terug