Ons laatste nieuws

U vindt hier een overzicht van alle nieuwsberichten die wij op onze website hebben gepubliceerd. Veel leesplezier!

Past uw hypotheek nog wel bij u? |

Geloof het of niet: de meeste mensen kijken niet of nauwelijks  meer naar hun hypotheek om als deze eenmaal is afgesloten. En dat is raar, want die hypotheek was gebaseerd op de persoonlijke situatie van dat moment en de kans is groot dat die situatie inmiddels niet meer hetzelfde… Lees meer

Pensioen wordt betaalbaar! |

Vanaf 1 januari 2013 worden  de kosten voor pensioenadvies apart bij werkgevers in rekening gebracht. Hierdoor dreigt met name voor de kleine(re) werkgevers de introductie van een pensioenregeling voor het personeel  onbetaalbaar te worden. Wij hebben hierop het antwoord! Gedurende geheel 2013 betalen nieuwe relaties die hun pensioenregeling bij ons… Lees meer

Aandachtspunten bij pensioenaanpassingen |

Op grond van wijzigingen in wetgeving in de periode 2013-2015 zullen pensioenregelingen op meerdere onderdelen aangepast moeten worden. Het is belangrijk dat u als werkgever daarbij enkele zaken in acht neemt. Bij aanpassing van een door een pensioenverzekeraar uitgevoerde pensioenregeling heeft u de instemming van de ondernemingsraad nodig op grond… Lees meer

Letselschade advocaat |

Vermolen schakelt voor u ook de letselschade advocaat in. Onlangs hebben we weer 2 zaken aangemeld bij onze netwerkpartner Joosten Advocaten. Zij hebben diverse vestigingen, onder meer in Utrecht en Amsterdam. Als u een ongeluk heeft gekregen of op een andere wijze lichamelijk letsel hebt opgelopen, regelt Vermolen de… Lees meer

Modernisering Ziektewet en WGA eigen risico |

HET PROBLEEM In oktober 2012 is de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ na een akkoord van de Eerste Kamer feit geworden. De wet heeft ten doel het relatief hoge ziekteverzuim en de daaropvolgende instroom in de WIA van zgn. flexwerkers (medewerkers met tijdelijke arbeidscontracten, waaronder bv. ook oproepkrachten) te beperken. MAATREGELEN Voor de… Lees meer

Besparen op uw ORV? |

Maandagavond 4 maart besteedt Tros Radar aandacht aan de overlijdensrisicoverzekering en dat het omzetten ervan loont. De Vermolen Groep was al veel eerder tot die conclusie gekomen en heeft haar klanten hier in 2011 al over bericht. Heeft u indertijd niet gereageerd en wilt u alsnog een onderzoek daartoe: bel… Lees meer