Terug

Nieuwe Arbowet

Per 1 juli 2017 hebben we te maken met een nieuwe Arbowet. De Arbowet regelt dat werknemers gezond en veilig kunnen werken en geldt voor alle werkgevers en werknemers, ook voor deeltijd- en flexwerkers, maar ook voor bv. uitzendkrachten en stagiaires.

Zowel werkgevers als werknemers hebben verplichtingen. De nieuwe Arbowet verandert de rol van verschillende betrokkenen. De werkgever, werknemer, bedrijfsarts en de preventiemedewerker en of de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging.
Een belangrijke verandering is dat er een zgn. basiscontract komt (voor bestaande arbocontracten uiterlijk per 1 juli 2018).
Daarin wordt onder andere geregeld dat de werknemer voor werkgerelateerde gezondheidsvragen de bedrijfsarts moet kunnen bezoeken, ook als (nog) geen sprake is van verzuim. En dat de werknemer recht heeft op een second opinion als hij/zij twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. Daarnaast moet de bedrijfsarts de werkvloer kunnen bezoeken om het bedrijf en de arbeidsomstandigheden ter plaatse beter te leren kennen.

Kijk voor nog meer info en een stappenplan op https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/digitale-toolbox.

 

 

 

 

Terug