Terug

Langer doorwerken

Het is iedereen inmiddels wel duidelijk, dat we langer moeten doorwerken. Maar in de praktijk merken we, dat het nog niet iedereen duidelijk is wat dit betekent voor AOW en pensioen. Daarom zetten we dit graag nog even voor u op een rijtje:

AOW: met ingang van 1 januari 2013 wordt de AOW leeftijd in stappen verhoogd. Dit begint met kleine stappen, maar dit worden gaandeweg grotere stappen. Daardoor zal pas op 1 januari 2023 de AOW leeftijd van 67 jaar bereikt zijn.

Pensioen: met ingang van 1 januari 2014 wordt de pensioenleeftijd in één keer verhoogd tot 67 jaar. Het pensioen dat tot die datum is opgebouwd komt gewoon beschikbaar met 65 jaar, maar het pensioen dat vanaf die datum wordt opgebouwd komt pas beschikbaar met 67 jaar.

In de praktijk: er is dus straks een groep mensen die al met 65 jaar het ene deel van het pensioen ontvangt, die tussen 65 en 67 jaar voor het eerst AOW ontvangt en die pas met 67 jaar het andere deel van het pensioen ontvangt.

Geplaatst door Jan van Orden MPLA

Terug