Terug

Geen afschaffing deeltijdfactor aftopping pensioengevend loon

In zijn brief aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft staatssecretaris Wiebes gemeld, dat hij het verzoek afwijst om de deeltijdfactor bij de aftopping van het pensioengevend loon te laten vervallen.

Bij deeltijddienstbetrekkingen moet voor de aftopping van het pensioengevend loon dus rekening gehouden blijven worden met de deeltijdfactor. Die deeltijdfactor is alleen van belang voor werknemers die zonder de aftopping van het pensioengevend loon bij een voltijddienstbetrekking een pensioengevend loon van meer dan € 101.519 zouden hebben.

Door de toepassing van de deeltijdfactor wordt voorkomen, dat iemand met twee of meer deeltijddienstbetrekkingen meer pensioen onder de omkeerregel kan opbouwen dan een werknemer met een voltijddienstbetrekking met in totaal hetzelfde loon. Bovendien zou het laten vervallen van de deeltijdfactor het fiscaal aantrekkelijk maken om een dienstbetrekking op te knippen in meerdere deeltijddienstbetrekkingen, aldus Wiebes in zijn brief aan de Eerste Kamer.

Terug