Terug

De nieuwe VAR

Per dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de VAR en de invoering van een nieuw stelsel van model- en voorbeeldovereenkomsten. Hiermee komt per 1 mei 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) definitief te vervallen.  Voortaan kan alleen nog gewerkt worden met een vooraf door de Belastingdienst goedgekeurd modelovereenkomst.

Dit is een belangrijke ontwikkeling. De nieuwe wet maakt u, de opdrachtgever, vanaf dat moment medeverantwoordelijk! De opdrachtgever is slechts gevrijwaard van het inhouden van loonheffingen als gewerkt is met een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Anders kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de afdracht van loonbelasting en premies. De toets of u echt te maken hebt met een zelfstandige is daarmee feitelijk belangrijker geworden!

Wij raden u dringend aan na te gaan of de modelovereenkomsten van de Belastingdienst voldoende op uw specifieke situatie zijn afgestemd. Veel van deze overeenkomsten zijn ingegeven door belangenbehartigers van de ZZP’ers zelf.

Werkt u met meerdere ZZP’ers, dan adviseren wij om een eigen (model)overeenkomst te ontwikkelen voor al uw ZZP’ers en deze voor goedkeuring voor te leggen aan de Belastingdienst. Op die manier kunt u zo efficiënt mogelijk omgaan in de samenwerking met de ingeleende ZZP’ers, waarmee de afspraken en risico’s voor u beter overzienbaar en beheersbaar blijven. Heeft u al een dergelijke overeenkomst opgesteld met de door u gewenste afspraken en verantwoordelijkheden? Er is een gewenningsperiode ingesteld tot 1 mei 2017. U heeft een jaar de tijd om de werkwijze in uw onderneming aan te passen aan deze nieuwe wet. In dat jaar bestaat natuurlijk wel de verplichting de verhouding zodanig vorm te geven dat geen sprake is van een dienstverband. Deze verplichting geldt zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Deze periode kan dus niet gebruikt worden als uitstel van het invoeren van overeenkomsten!

En vergeet uw verzekeringsman niet te informeren.

Niels Vermolen

30 maart 2015

Terug