Terug

AOW franchises 2013

Bij de opbouw van pensioen moet rekening worden gehouden met de AOW die iemand t.z.t. ontvangt. Het pensioengevend salaris moet daarom eerst worden verlaagd met de AOW franchise en het bedrag dat vervolgens resteert noemen we de pensioengrondslag. Over dit laatste bedrag mag de werknemer dan zijn of haar pensioen opbouwen.

Die AOW franchise is (uiteraard) gekoppeld aan de AOW uitkeringsbedragen.  Aangezien die uitkering doorgaans jaarlijks wijzigt, zal ook de franchise doorgaans jaarlijks wijzigen. Graag geven we hieronder de cijfers zoals die met ingang van 2013 zullen gelden:

De (minimale) AOW franchise voor pensioenregelingen voor werknemers en voor directeur-grootaandeelhouders die geen eigen  beheer voeren bedraagt 13.227 euro.

De (minimale) AOW franchise voor pensioenregelingen voor directeur-grootaandeelhouders die wel eigen beheer voeren – gedeeltelijk of geheel – bedraagt 19.301 euro.

Bovengenoemde bedragen gelden bij een fulltime dienstverband. Bij een parttime dienstverband mogen de bedragen naar rato worden toegepast.

Geplaatst door Jan van Orden MPLA

Terug