Terug

15 jaar ‘Arena arrest’

Het is precies 15 jaar geleden dat de Hoge Raad in het kader van werkgeversaansprakelijkheid een belanghebbende uitspraak deed, die onder de naam ‘Arena arrest’ in de boeken staat. Het arrest betreft een zgn. eenzijdig verkeersongeval met een bestelbus met meerdere werknemers op weg naar huis, die ernstig letselschade opliepen.

Het bijzondere aan de situatie was dat de passagiers voor de letselschade een beroep konden doen op de aansprakelijkheidsdekking van de bestelbus, maar de bestuurder niet. Het arrest kende vanuit aansprakelijkheid een schadevergoedingsplicht toe aan de werkgever. Maar elke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) sluit schade met of door motorrijtuigen uit, omdat elk motorrijtuig zelf verplicht een aansprakelijkheidsdekking (WAM) heeft.
Een nieuw risico was geboren.
Verzekeraars stonden voor de uitdaging een nieuwe verzekering te ontwikkelen en binnen het jaar was daar de Wegampolis (werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen). Een noodzakelijke aanvulling voor die werkgevers waarvan medewerkers tijdens het werk met een motorrijtuig aan het verkeer deelnemen.

Sinds het Arena arrest is de werkgeversaansprakelijkheid verder en verder opgerekt. De beperking tot alleen motorrijtuigen ligt al ver achter ons. Fietsers, voetgangers, openbaar vervoer gebruikers, werkgerelateerde activiteiten, enzovoort en het eind is nog niet in zicht. De eerst volgende uitbreidingen zullen aansprakelijkheid voor ongevallen tijdens woon-werk verkeer en aan ingeleend personeel als bv. freelancers, stagiaires en vrijwilligers zijn. Zeker in een zich flexibiliserende arbeidsmarkt, waarin de reguliere wettelijke aansprakelijkheid in de regel toch al bij de inlenende partij ligt.

Vaak wordt gedacht dat een ongevallenverzekering voldoende is. Maar niets is minder waar! Een ongevallenverzekering keert meestal maximaal 2x het jaarinkomen van de werknemer uit en dat is in geval van letselschade volstrekt onvoldoende om als werkgever aan de schadevergoedingsplicht te kunnen voldoen. Een goed advies waar de precieze risico’s liggen en hoe deze al dan niet te verzekeren is onontbeerlijk. Bel of mail naar Theo Vijfhuize op 030-2711904 of theo@vermolen.nl om uw specifieke situatie te bespreken.

 

Terug