Terug

11 September 2001

Straks is het 15 jaar geleden dat de Twin Towers werden getroffen door een aanslag.

Men is gaan herbouwen. En er staat inmiddels een nieuw gebouw. Of beter gezegd gebouwen. Wat een ramp en wat een leed. Verzekeraars hebben toen heel veel werk verzet en geld uitgekeerd. De vermoedelijke schade is totaal circa 100 miljard dollar geweest. Het is niet met zekerheid te zeggen. Alle verzekeraars en herverzekeraars van over de hele wereld waren er bij betrokken. Een van de gevolgen was, dat we in Nederland nu een terrorisme clausule hebben op alle polissen. Het geeft aan hoeveel de polis uitkeert als er sprake is van schade als gevolg van terrorisme. Wilt u er meer over weten? Vraag er naar bij ons op kantoor.

Niels Vermolen

Juni 2016

 

 

Terug