Terug

Toegankelijkheid tot advies

Als assurantieadviseur geven wij u advies over verzekeringen. Zoals over bedrijfsverzekeringen, pensioenen en hypotheken. Welke je moet afsluiten, welke niet, bij welke maatschappij, en ook als schade is geven we advies. Nu er een nieuw verdienmodel is ontstaan (adviseurs worden Aov-, Hypotheek- en Pensioenadvies door de klant per uur betaald) is het de vraag of de klant hierbij is gebaat. Onze branchevereniging Adfiz schrijft daar het volgende over…

“ De minister heeft vorige week de Tweede Kamer geïnformeerd over hoe hij het provisieverbod wil evalueren. Wij hebben in een eerste reactie aangegeven dat de evaluatie goede mogelijkheden geeft te onderzoeken of klanten betere besluiten nemen. Wij hebben daar zorgen over omdat er een groeiende groep consumenten is die geen advies meer inwinnen en ook geen regelingen treffen voor hun financiën. Op termijn kan dit zowel individueel als maatschappelijk grote problemen veroorzaken.

Regelmatig krijgen wij signalen dat consumenten niet alleen afzien van advies, maar dat zij zich überhaupt niet oriënteren op bepaalde risico’s en de noodzaak die risico’s af te dekken. Dit levert onnodige risico’s op voor de toekomst. Bekende voorbeelden zijn er op het gebied van arbeidsongeschiktheidsrisico’s, oudedagvoorzieningen en de uitvaartverzorging.

Ook zien we risico’s als klanten lang in bestaande producten blijven zitten, omdat overstappen op korte termijn advies en dus geld kost en pas later geld oplevert. Prima te verklaren, maar de dood in de pot voor de marktwerking. De prikkel voor aanbieders om bestaande producten concurrerend te houden verdwijnt.

En natuurlijk is er de groep die wel actief is maar gaat doe-het-zelven. Iedere waarborg ontbreekt dat deze consumenten die zonder advies via het execution-only kanaal producten aanschaffen weloverwogen keuzes maken. Duidelijk is dat dit voor veruit de meeste consumenten geen goede oplossing is. Zo concludeerde de AFM zelf in een recente gedragswetenschappelijke studie over financieel beslisgedrag dat de consument niet rationeel kiest.

De minister benoemt in zijn brief nadrukkelijk de kosten van advies als hij het over de toegankelijkheid heeft. We begrijpen dat het prijskaartje ook van belang is, maar willen ook kijken naar inzichten uit de gedragswetenschap, de wijze van betaling (al dan niet gespreid), aftrekbaarheid van advieskosten, de door klanten beleefde waarde van advies en andere mogelijkheden die de drempel om advies in te winnen kunnen verlagen”.

Kortom zo eenvoudig is het niet om even van model te veranderen. Gelukkig zijn onze klanten tevreden over de dienstverlening en de hoogte van onze facturen. Vermolen blijft u graag van dienst en we zien uw berichten en vragen graag tegemoet.

 

Terug