Terug

Hoe pensioen van lust tot last kan worden.

Eens in de zoveel tijd krijg ik ze aan mijn bureau: DGA’s die hun pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd en die – kort voor hun pensioendatum zittend – aan mij vragen hoe het nu verder moet.

En terwijl de vraag nog wordt gesteld, weet ik meestal al wel hoe laat het is. Er blijkt dan een balans te zijn waar op de passiefzijde keurig een pensioenvoorziening prijkt en waar op de actiefzijde van alles en nog wat staat, behalve liquiditeiten. En vaak is dit “van alles en nog wat” ook niet of nauwelijks om te zetten in liquiditeiten, want een in privé opgebouwde rekening-courant schuld en een aan privé verstrekte hypotheek zijn bijna steevast onderdeel. Maar ook een lening aan een vriendje dat even slecht bij kas zat kom je wel tegen.

Het bovenstaande is nu precies de reden waarom wij destijds ons full-service DGA-pensioenpakket hebben uitgebreid met de Eigen-Beheer-Monitor. Deze maakt jaarlijks bij diverse scenario’s duidelijk, welke impact het pensioen in eigen beheer op de liquiditeitspositie van de B.V. heeft. Een DGA weet dan precies waar hij op dat moment staat en – minstens zo belangrijk – welke weg hij nog te gaan heeft. Soms zijn de uitkomsten confronterend, maar het eindresultaat is altijd geruststellend: er kan te zijner tijd pensioen worden uitgekeerd.

Meer weten over de Eigen-Beheer-Monitor? Bel (030-2711904) of mail (jan@vermolen.nl) mij dan.

Jan H. van Orden MPLA

 

 

 

 

 

Terug