Terug

De weg kwijt voor 1 Euro

Pensioenpremies zijn fiscaal aftrekbaar. Dus hoe minder premies u of uw werkgever betalen, des te minder belastingvoordeel het de Staat kost. En dat is fijn in deze tijden van overheidstekorten en bezuinigingen.

Maar ja, je kunt als Staat naar mijn mening ook te ver gaan. Men heeft namelijk ontdekt, dat in de meeste pensioenregelingen de pensioendatum is gesteld op “de eerste dag van de maand waarin de werknemer de pensioenleeftijd bereikt”.  En dit betekent, dat iedereen die niet op de 1e van die betreffende maand verjaart, dus iets te vroeg met pensioen gaat. De conclusie die men hieraan verbindt is volgende: het maximale opbouwpercentage per dienstjaar in de pensioenregeling zou dus eigenlijk niet 1,875% (middelloonregeling) of 1,657% (eindloonregeling), maar 1,863% respectievelijk  1,646% moeten zijn.

Kortom, volgens de Staat bouwt iemand jaarlijks twaalfduizendste van een procent te veel aan pensioen op.  En bij een modaal salaris wordt dan ook “maar liefst” jaarlijks € 2,40 te veel pensioen opgebouwd. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de huidige leeftijd van de pensioengerechtigde, maar veel meer of minder dan € 1 per jaar zal het niet zijn.

Dus veel besparen doet de Staat op deze manier bepaald niet. Sterker nog, als we de kosten verdisconteren die met dit uitzoekwerk gemoeid waren, kost het waarschijnlijk alleen maar geld!

Jan H. van Orden MPLA

Terug